TRANH TỤNG LY HÔN& THỪA KẾ

Tranh tụng vụ án HN&GĐ được chia thành hai loại tranh chấp chính đó là: tranh chấp liên quan đến tài sản và tranh chấp liên quan đến quyền và nghĩa vụ.

Tranh chấp liên quan đến tài sản là tài sản chung riêng hình thành trong thời kì hôn nhân.Đó là tài sản liên quan đến nhà đất, tài sản khác như tài sản được thừa kế trong thời kì hôn nhân. Hoặc tranh chấp về nghĩa vụ trả nợ chung và riêng.

Tranh chấp liên quan đến quyền và nghĩa vụ: Nếu trong thời kì hôn nhân hai bên có con cái chung nhưng sau khi ly hôn lại không thể thỏa thuận thống nhất về quyền nuôi con, cấp dưỡng và thăm nom con cái.

PSSLAWYERS sẽ hỗ trợ cho đương sự từ khâu chuẩn bị hồ sơ đến khi kết thúc quá trình khởi kiện đảm bảo lợi ích của những người liên quan bao gồm:

  • Tư vấn, giải đáp, hướng dẫn các quy định pháp luật Hôn nhân và Gia đình và các quy định pháp luật khác liên quan đến tranh tụng HN&GĐ
  • Tư vấn các thủ tục, xác lập hồ sơ và các chứng từ liên quan đến giải quyết tranh tụng trong HN&GĐ
  • Tham gia tố tụng để đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Tham mưu hình thức khởi kiện, viết đơn khởi kiện, thủ tục quy trình khởi kiện.
  • Khởi kiện các vụ án tranh chấp tài sản, hoàn thiện hồ sơ pháp lí theo quy định để khởi kiện tại tòa, tham gia hòa giải, tư vấn về quá trình thủ tục liên quan đến tranh tụng tại tòa.