CẬP NHẬT: MỘT SỐ LƯU Ý ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ – THÙ LAO LUẬT SƯ BẰNG PI-COIN

Tại thông báo ngày 15/12/2022 về Biểu phí dịch vụ, PSSLAWYERS đã đề xuất về việc khuyến khích khách hàng lựa chọn các phương án khác nhau để thanh toán phí dịch vụ – thù lao luật sư. Với sự phát triển và phổ biến hơn của hệ thống Pi – network trên phạm vi toàn cầu và góp phần phát triển hệ sinh thái cung cấp hàng hoá, dịch vụ chấp nhận sử dụng phương tiện quy đổi đồng thuận (pi-payment), thay thế cho phương thức truyền thống, PSSLAWYERS cập nhật và áp dụng kể từ ngày 22/09/2023 một số lưu ý để  tạo cơ sở thuận lợi áp dụng phương thức đồng thuận thay thế như sau:

  1. Lựa chọn thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn 1 trong 3 phương án thanh toán phí dịch vụ, bao gồm:

  • thanh toán 100% tiền pháp định (Việt Nam đồng – vnđ);
  • thanh toán 50% tiền pháp định; đồng thuận quy đổi 50% tiền Pi-coin;
  • thoả thuận một phương thức khác theo khả năng và nhu cầu hai bên.
  1. Quy tắc tham chiếu – quy đổi

Tại thời điểm khách hàng thanh toán phí dịch vụ và lựa chọn đồng thuận quy đổi bằng Pi – coin; PSSLAWYERS sẽ chỉ định lấy  chỉ số trung bình quy đổi giữa 1 Pi – coin = x USD = x VNĐ.

Giá trị 1 Pi quy đổi sẽ được tính  theo chỉ số cộng trung bình của 3 sàn giao dịch có niêm yết đồng Pi – coin để ra một đơn vị quy đổi thống nhất:

Các sàn lấy tham số gồm:

  • Sàn Binance (binance.com);
  • Sàn Forbers (forbers.com);
  • Sàn CMC (coinmarketcap.com);

Giá trị quy đổi được tính tại thời điểm thanh toán, cụ thể:

                                                         1.Pi (binance.com) + 1 Pi (forbers.com)+ 1Pi (CMC):3  =  1Pi payment.

Cập nhật này nhằm bổ sung các công cụ thực tế giúp việc lựa chọn thanh toán phí dịch vụ phù hợp với điều kiện của khách hàng và không tách rời khỏi việc tham chiếu tại Biểu phí dịch vụ đã thông báo cho đến khi có điều chỉnh mới.

  • Lưu ý: đồng tiền thanh toán trong mọi trường hợp là đồng tiền pháp định. Thông báo này chỉ nhằm mục đích khuyến nghị lựa chọn, không phải là phương án duy nhất hoặc bắt buộc và được quyết định trên cơ sở đồng thuận với khách hàng.

Trân trọng!

PSSLAWYERS.LLC VIETNAM