Dịch vụ pháp lý khác

PSSLAWYERS là một công ty luật với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề trong nhiều lĩnh vực đa dạng. Chúng tôi có những luật sư chuyên trách trong từng vụ việc cụ thể và luôn cố gắng thực hiện các dịch vụ pháp lý đầy đủ về mọi mặt cho khách hàng, bao gồm:

  • Tư vấn kế toán thuế;
  • Dịch vụ báo cáo thuế;
  • Tư vấn quyết toán thuế;
  • Tư vấn pháp luật thuế giá trị gia tăng;
  • Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp;
  • Dịch vụ luật sư gia đình…
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn khách hàng thực hiện công việc liên quan đến các thủ tục hành chính tại các cơ quan chức năng chuyên môn;
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại tại các cơ quan có chức năng, thẩm quyền giải quyết khiếu nại;
  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan đến dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch kinh tế, thương mại và dân sự cho các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân;
  • Tư vấn, hướng dẫn và giúp đỡ khách hàng là công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi luôn luôn tận tâm, không ngừng đáp ứng những yêu cầu về chất lượng hành nghề cũng như chất lượng dịch vụ cho khách hàng.