Các dịch vụ tư vấn SHTT mà PSSLAWYERS cung cấp bao gồm các dịch vụ hỗ trợ đăng ký, bảo vệ, khai thác thương mại đối với quyền SHTT và dịch vụ tra cứu thông tin:

  • Dịch vụ đại diện đăng ký quyền SHTT bao gồm việc đánh giá khả năng bảo hộ, tiến hành nộp đơn và xử lý đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền tác giả và tên miền.
  • Dịch vụ thực thi quyền bao gồm việc theo dõi, điều tra hành vi vi phạm quyền SHTT cũng như bảo vệ lợi ích khách hàng trước hành vi xâm phạm quyền SHTT thông qua các con đường tranh tụng tại tòa, kiểm soát hải quan và các cơ chế thực thi khác. Các luật sư của chúng tôi còn hỗ trợ khách hàng trong việc tổ chức các hội thảo đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng đối với nạn hàng giả và các thức phòng chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền SHTT.
  • Dịch vụ tư vấn khai thác các khía cạnh thương mại quyền SHTT bao gồm việc hỗ trợ định giá, chuyển giao quyền, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu quyền tự do sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Các luật sư của chúng tôi với kiến thức sâu rộng về kinh doanh luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc triển khai chiến lược bảo hộ quyền SHTT.
  • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu, bản quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam và nước ngoài;
  • Tư vấn thủ tục nhượng quyền thương mại và chuyển nhượng quyền sở hữu liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
  • Tư vấn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giải pháp hữu ích;
  • Tư vấn khiếu nại, xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ;
  • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký tại Việt Nam và các quốc gia khác.