THÔNG BÁO BIỂU PHÍ DỊCH VỤ PSSLAWYERS 2023

STT DCH V PHÁP LÝ MC PHÍ
(
Đơn v: VNĐ)
GHI CHÚ
1  Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng 500.000 – 1.000.000/1lượt Áp dụng cho khung thời gian tư vấn Tiêu chuẩn 1h.
2 Soạn thảo Đơn thư kiến nghị, Đơn yêu cầu, Đơn đề nghị,… 1000.000 -3.000.000/1đơn Bao gồm hỗ trợ gửi văn bản đến bên thứ 3.
3 Soạn thảo Di chúc; Văn bản thỏa thuận về tài sản; Văn bản phân chia tài sản 3.000.000 –6.000.000/1 bản Bao gồm phí tư vấn, không bao gồm lệ phí công chứng – chứng thực.
4 Soạn thảo Đơn khởi kiện; Đơn kháng cáo; Đơn khiếu nại; Đơn tố cáo, tố giác… 2.000.000 –5.000.000/1đơn Áp dụng cho thủ tục khiếu nại, tố cáo, các vụán hình sự, dân sự, hành chính, lao động.
5 Soạn thảo hợp đồng thương mại, dân sự … 5.000.000-20.000.000/

1 hợp đồng

Không bao gồm phí dịch thuật, công chứng, chứng thực (nếu có).
6 Giải quyết tình huống pháp lý bằng tư vấn trực tiếp theo hết vụviệc và soạn thảo văn bản 5.000.000 – 20.000.000/

1 vụ việc

Áp dụng cho những tình huống pháp lý phức tạp, quan trọng cần có lời tưvấn chính thức của luật sư.
7 Thù lao Luật sư tham gia tốtụng/Đại diện tại Tòa án/Trọng tài thương mại  Thoả thuận theo từng vụ việc Vụ án: Hình sự, Dân Sự, Ly Hôn, Đất đai, Lao Động, Hành chính, Kinh doanh thương mại…
8 Thành lập Công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 3.000.000. – 9.000.000 Mức tối thiểu và tối đa, áp dụng cho khu vực Hà Nội Tp. Hồ Chí Minh và Bình Dương.
9 Thành lập Chi nhánh, VPĐD (gồm cả Công ty Việt Nam và Công ty nước ngoài) 3.000.000 – 18.000.000 Áp dụng cho khu vực Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh và Bình Dương theo quy trình thông thường (không thẩm tra)
10 Tư vấn pháp luật tại nhà hoặc Luật sư đi đàm phán, thương lượng theo yêu cầu của khách hàng 2.000.000 – 20.000.000 Tư vấn trực tiếp của luật sư, đàm phán hợp đồng
11 Xác minh, thu thập chứng cứ. Thu thập trích lục bản đồ, thông tin thửa đất… 8.000.000 – 15.000.000 Áp dụng cho khu vực nội thành Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh và Bình Dương. Đối với địa điểm ngoại thành hoặc ngoại tỉnh sẽ thoả thuận thêm về chi phí đi lại.
12 Môi giới thương mại/Đại diện cho thương nhân 25.000.000/lần sử dụng DV Không bao gồm chi phí đi lại, ăn nghỉ ngoài khu vực Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh và Bình Dương. Thời gian sửdụng Luật sư không quá48h
13 Hoạt động tư vấn pháp luật thường xuyên cho DN 10.000.000-25.000.000/tháng Thời gian sử dụng Luật sư từ 16h/tháng đến 32h/tháng
14 Dịch vụ Luật sư riêng 10.000.000 -25.000.000/tháng Thời gian sử dụng Luật sư từ 16h/tháng đến 32h/tháng
15 Cấp GCNQSD đất lần đầu; Thủtục mua bán, chuyển nhượng Bất động sản; Cấp phép xây dựng… 8.000.000-50.000.000/1 lần Áp dụng với khách hàng khu vực Hà Nội,Tp Hồ Chí Minh và Bình Dương.
16 Các dịch vụ pháp lý khác (đại diện theo uỷ quyền Thỏa thuận Tại thời điểm tiếp nhận

vụ việc

17 Đăng ký nhãn hiệu trong nước 10.000.000 – 25.000.000 Không bao gồm các khoản  lệ phí theo quy định
18 Đăng ký nhãn hiệu ngoài nước

 

Thoả thuận
19 Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài 10.000.000 – 25.000.000
20 Xin visa cho người nước ngoài 10.000.000 – 20.000.000
21 Làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài 10.000.000-20.000.000
22 Giấy phép khác Thoả thuận

(*)BIỂU PHÍ NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TẠI VĂN PHÒNG PSSLAWYERS VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỪ NGÀY 01/01/2023)
(**) Đối với khách hàng có sở hữu tiền điện tử Pi-Cryptocurrency (Pi – coin), PSSLAWYERS khuyến khích và chấp nhận như một phương án quy đổi thay thế.
Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn cụ thể.