Theo chiến lược phát triển của PSSLAWYERS, nền tảng vững chắc và quan trọng nhất để thực hiện các bước tiến...

2Phan Ngọc Trâm – Nguyễn Lư Tấn Giang (*) (KTSG) – Sự kiện bức tranh “Théâtre D’opéra Spatial” đạt giải được...

Year of 2023

3Kính gửi quý Khách hàng và Đối tác, Chúng ta sẽ bước vào kỳ nghỉ quan trọng nhất hàng năm trong...

Quy trình làm việc

4TS. NGUYỄN NHƯ HÀ (Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và...

5TS.TRẦN KIÊN Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội NGUYỄN KHẮC THU Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội....

6NGUYÊN TẮC TÍNH PHÍ VÀ THÙ LAO                           CÁC...

7STT DỊCH VỤ PHÁP LÝ MỨC PHÍ (Đơn vị: VNĐ) GHI CHÚ 1  Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng 500.000...

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư

8Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết...

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ phát triển đô thị thông minh

9Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 sẽ góp phần hoàn thiện cơ...

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC HÀNH LANG KINH TẾ ĐẾN NĂM 2030N HÀ

10Ngày 25/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 138/NQ/CP về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn...