Tại thông báo ngày 15/12/2022 về Biểu phí dịch vụ, PSSLAWYERS đã đề xuất về việc khuyến khích khách hàng lựa...

2Theo chiến lược phát triển của PSSLAWYERS, nền tảng vững chắc và quan trọng nhất để thực hiện các bước tiến...

3Phan Ngọc Trâm – Nguyễn Lư Tấn Giang (*) (KTSG) – Sự kiện bức tranh “Théâtre D’opéra Spatial” đạt giải được...

Year of 2023

4Kính gửi quý Khách hàng và Đối tác, Chúng ta sẽ bước vào kỳ nghỉ quan trọng nhất hàng năm trong...

Quy trình làm việc

5TS. NGUYỄN NHƯ HÀ (Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển – Bộ Kế hoạch và...

6TS.TRẦN KIÊN Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội NGUYỄN KHẮC THU Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội....

7NGUYÊN TẮC TÍNH PHÍ VÀ THÙ LAO                           CÁC...

8STT DỊCH VỤ PHÁP LÝ MỨC PHÍ(Đơn vị: VNĐ) GHI CHÚ 1  Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng 500.000 –...

Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư

9Ngày 05/10/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 61/2022/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết...

Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ phát triển đô thị thông minh

10Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 sẽ góp phần hoàn thiện cơ...