Dịch vụ tranh tụng tại trọng tài thương mại.


PSSLAWYERS là một trong công ty luật hàng đầu về cung cấp dịch vụ tranh tụng trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại tại trọng tài thương mại. Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi đã cung cấp dịch vụ đại diện pháp lý cho rất nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau. Nhóm luật sư tranh tụng của chúng tôi bao gồm các luật sư nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đã tham gia giải quyết tất cả các loại tranh chấp trong kinh doanh, thương mại với tư cách đại diện cho bên nguyên đơn hoặc đại diện cho bên bị đơn tại Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Việt Nam (VIAC).

PSSLAWYERS luôn sát cánh với khách hàng từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc vụ việc, hướng dẫn khách hàng hoàn tất các yêu cầu pháp lý của vụ kiện. Nhóm luật sư tranh tụng giàu kinh nghiệm của chúng tôi tranh trụng về các vấn đề pháp lý liên quan đến vụ kiện của khách hàng trước hội đồng trọng tài qua nhiều vụ việc. Các tranh chấp mà chúng tôi tham gia xử lý bao gồm những vấn đề pháp lý sau:

• Tranh chấp kinh doanh

• Tranh chấp hợp đồng

• Tranh chấp xây dựng

• Tranh chấp Tài chính, Ngân hàng

• Tranh chấp thanh toán, Thu hồi nợ

• Tranh chấp Bất động sản

• Tranh chấp về hợp tác kinh doanh, cổ đông, thành viên.