NGUYÊN TẮC VÀ CƠ SỞ TÍNH PHÍ DỊCH VỤ – DIỄN GIẢI

NGUYÊN TẮC TÍNH PHÍ VÀ THÙ LAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC LOẠI CHI PHÍ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH TOÁN THÙ LAO VÀ CÁC CHI PHÍ LUẬT SƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí luật sư hay PHÍ DỊCH VỤ được tính dựa trên các yếu tố sau đây:

–       Tính chất của vụ việc/yêu cầu tư vấn;

–       Thời gian thực tế luật sư/một số luật sư cần để thực hiện công việc/tư vấn;

–        Kinh nghiệm, uy tín của luật sư;

–        Chi phí cơ hội;

–        Chỉ định đặc biệt, yêu cầu riêng của khách hàng về trách nhiệm của luật sư.

Phương thức tính cơ bản:

–       Tính theo giờ làm việc (trực tiếp với khách hàng hay theo phân công);

–       Tính trọn gói.

Ngoài ra, phí dịch vụ có thể được tính độc lập ngoài Phí dịch vụ cơ bản. Theo đó, luật sư có thể thoả thuận với khách hàng về mức thưởng dựa trên tỷ lệ phần trăm kết quả công việc hoàn thành. Thoả thuận này không thay thế thoả thuận về Phí dịch vụ cơ bản.

Như đã trình bày, nguyên tắc cơ bản khi tính phí là dựa trên cơ sở thảo luận và thoả thuận giữa PSSLAWYERS với khách hàng tại thời điểm đàm phán. Tuy nhiên, các loại chi phí được liệt kê dưới đây là những chi phí cố định liên quan đến nguồn lực vận hành của PSSLAWYERS. Các loại chi phí này được tính đến khi khách hàng sử dụng dịch vụ do PSSLAWYERS cung cấp.

 

Các chi phí bao gồm:

(i)              Chi phí Văn phòng;

(ii)            Phí quản trị hồ sơ;

(iii)           Chi phí đi lại, sinh hoạt, lưu trú của luật sư khi thực hiện công việc;

(iv)           Chi phí liên hệ công tác;

(v)             Chi phí Nhà nước;

(vi)           Thuế.

1.    Chi phí Văn phòng: Đây là khoản kinh phí cơ bản nhằm đảm bảo vận hành thông thường của PSSLAWYERS. Khoản chi phí này nhằm duy trì cho các hoạt động: thuê văn phòng; văn phòng phẩm, điện nước phục vụ hoạt động; internet, vệ sinh và được coi là một cấu phần trong biểu phí khi trao đổi với khách hàng. Tuy nhiên, nếu khách hàng có yêu cầu sẽ tính thành mục riêng;

2.    Phí Quản trị hồ sơ: là khoản phí phục vụ cho việc lưu giữ hồ sơ, cập nhật thông tin, nhắc nhở các hành động cần thiết trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng DVPL;

3.    Chi phí đi lại, lưu trú, liên hệ công tác: Đây là khoản chi phí mà khách hàng phải trả cho luật sư hoặc chuyên viên tư vấn, bao gồm các chi phí như vé xe ô tô, vé tàu hoả, vé máy bay, tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ… ( Phí cho các phương tiện đi lại và ăn nghỉ mức trung bình ở nơi luật sư, chuyên viên tư vấn đến làm việc). Khách hàng có thể tuỳ chọn thanh toán chi phí đi lại bằng một trong hai cách:

(i)            Khách hàng và luật sư cùng ước lượng chi phí và thống nhất thanh toán một lần;

(ii)          Trước khi đi công tác, luật sư thông báo và khách hàng tạm ứng chi phí với luật sư. Hai bên sẽ quyết toán sau chuyến công tác.

(Thông thường, không phải trường hợp nào cũng thu khoản phí này mà có thể có một số dịch vụ hoặc công việc chúng tôi tính trọn gói vào thù lao hoặc có những dịch vụ chúng tôi không tính chi phí này, đặc biệt trong các trường hợp khách hàng thỏa thuận thù lao theo tỷ lệ thì khoản chi phí này sẽ được tính riêng).

4.    Chi phí Nhà nước: Đây là khoản chi phí theo uỷ thách của khách hàng (nếu có) PSSLAWYWEARS sẽ  thay mặt khách hàng nộp vào Nhà nước, nó có thể bao gồm các lệ phí cấp phép, các khoản tạm ứng án phí, án phí, phí thi hành án, lệ phí …và nói chung các khoản tiền mà cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan tư pháp sẽ thu (có hoá đơn chứng từ).

NOTE: Thông thường, khoản chi phí này khách hàng tự nộp hoặc nhờ TCHNLS với tư cách đại diện nộp thay. Tuy nhiên, cũng có thể có những ngoại lệ như trong các thoả thuận thù lao theo tỷ lệ hoặc trong các dịch vụ trọn gói khác thì Văn phòng sẽ thu khoản phí này và tự quyết toán với Nhà nước.

5.    Thuế:

Theo thông lệ chung các báo giá dịch vụ đều không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán khoản tiền thuế này bằng 10% giá trị hợp đồng. Ngoài ra, mỗi một dịch vụ pháp lý mà luật sư cung cấp cho khách hàng cũng làm tăng số thuế thu nhập mà Văn phòng phải nộp theo quy định pháp luật…

 

 

a. Mức thù lao và chi phí của Luật sư

Mức thù lao và chi phí Luật sư cụ thể trong từng vụ việc được tính trên cơ sở thỏa thuận giữa Luật sư với khách hàng và được ghi nhận tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý ký kết giữa PSSLAWYERS với khách hàng (Hợp đồng có đóng dấu của Văn phòng và chữ ký của luật sư đại diện theo pháp luật). Ngoài khoản thù lao, chi phí thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký kết, khách hàng không phải thanh toán cho Luật sư bất cứ khoản thù lao, chi phí nào khác.

b.  Phương thức thanh toán thù lao và các chi phí luật sư:

Khách hàng thanh toán thù lao Luật sư và các chi phí đã được thỏa thuận trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý một cách trực tiếp, 100% bằng tiền mặt VNĐ tại Văn phòng thông qua bộ phận Kế toán tại trụ sở chính của PSSLAWYERS.

c.  Thời hạn thanh toán thù lao và các chi phí luật sư:

Việc thanh toán thù lao Luật sư và các chi phí liên quan đến dịch vụ pháp lý được thực hiện theo sự thỏa thuận giữa Luật sư với khách hàng trong từng vụ việc cụ thể: Khách hàng có thể thanh toán thù lao Luật sư khi ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Luật sư hoặc sau khi Luật sư hoàn thành công việc (thanh lý hợp đồng) hoặc thanh toán thù lao Luật sư theo tiến độ thực hiện công việc.