PSSLAWYERS được lựa chọn và tổ chức theo mô hình chuyên môn hoá và sự hài hoà giữa tính thực tiễn nhạy bén và năng lực học thuật không ngừng cập nhật. Tên gọi của chúng tôi được kết hợp giữa hai thành phần: PSS – Là ý tưởng được lấy từ các chữ cái của cụm từ “pacta sunt servanda” mô phỏng lại ý nghĩa của một trong những nguyên tắc nền tảng nhất của luật pháp quốc tế : “Tận tâm thực hiện lời hứa”. Bên cạnh đó, “Lawyers” là để chỉ đội ngũ luật sư ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ. PSSLAWYERS là sự kết hợp để hướng tới tiêu chuẩn cao nhất mà chúng tôi hướng tới: Luật sư tận tâm – “Dedicated Lawyers

Với tham vọng trở thành hãng luật lớn của Việt Nam, một nhà cung cấp giải pháp hàng đầu về Tư vấn và Tranh tụng, sự kết hợp giữa thực tiễn và học thuật cho phép PSSLAWYERS liên tục thích nghi với những phát triển của môi trường pháp lý và khả năng dự liệu đối với sự thay đổi không ngừng của thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực để bắt kịp và phụng sự nhu cầu của khách hàng với những tiêu chuẩn cao nhất.