Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ ngày 1/7/2022

Từ ngày 1-7-2022, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ được tăng lương từ 180.000-260.000 đồng/tháng, tăng bình quân 6% so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Từ ngày 1-7-2022: Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động

Nguồn: Báo quân đội nhân dân