Phim không có giấy phép phân loại hoặc quyết định phát sóng sẽ không được công chiếu

Luật Điện ảnh 2022 mới đây đã quy định rõ về việc phim không có giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng sẽ không được công chiếu.

Cụ thể, tại khoản 2, Điều 9, Luật Điện ảnh 2022 đã quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh là:

Phát hành, phổ biến phim trong rạp chiếu phim, trên hệ thống truyền hình và địa điểm chiếu phim công cộng mà không có giấy phép phân loại phim của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh (Giấy phép phân loại phim) hoặc quyết định phát sóng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình (quyết định phát sóng).

Tại khoản 1, Điều 17, Luật Điện ảnh 2022 cũng quy định tổ chức, cá nhân chỉ được xuất khẩu phim đã được cấp giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng.

Theo quy định hiện hành, Điều 35, Luật Điện ảnh 2006 (sửa đổi 2009) đã quy định phim muốn được công chiếu trên truyền hình phải có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh hoặc đã có quyết định phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình.

Đồng thời, Điều 37, Luật Điện ảnh 2006 (sửa đổi 2009) cũng quy định phim do đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình sản xuất và nhập khẩu đã có quyết định phát sóng trên đài truyền hình, đài phát thanh – truyền hình được phổ biến trên phạm vi cả nước.

Theo như quy định nêu trên, từ ngày Luật Điện ảnh 2022 có hiệu lực, các phim muốn công chiếu sẽ không phải xin cấp giấy phép phổ biến mà phải có giấy phép phân loại phim hoặc quyết định phát sóng phim.

Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép phân loại phim quy định tại Điều 27, Luật Điện ảnh 2022 .

Hồ sơ, thủ tục xin cấp quyết định phát sóng quy định tại Luật Điện ảnh 2006, Luật Điện ảnh sửa đổi 2009 , Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 và Luật Đầu tư 2020 .

Luật Điện ảnh 2022 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 thay thế Luật Điện ảnh 2006, Luật Điện ảnh sửa đổi 2009.

Lưu ý:

– Giấy phép phổ biến phim, quyết định phát sóng được cấp theo quy định của Luật Điện ảnh 2006 được tiếp tục thực hiện theo quy định trong giấy phép phổ biến phim, quyết định phát sóng.

– Giấy phép hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được cấp theo quy định của Luật Điện ảnh 2006 thì tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn ghi trong giấy phép.

– Phim đã được cấp giấy phép phổ biến phim hoặc quyết định phát sóng nhưng chưa thực hiện cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim đến người xem theo quy định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 01/01/2023 phải bổ sung cảnh báo và hiển thị mức phân loại phim đến người xem trong trường hợp tiếp tục phổ biến.

NGUỒN: Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam