Tranh tụng trong tố tụng dân sự là một quá trình xác định sự thật khách quan về vụ án được bắt đầu từ khi có yêu cầu khởi kiện và kết thúc khi bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Đương sự có quyền mời luật sư từ khi khởi kiện hoặc bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng dân sự.

Chúng tôi có thể đại diện theo ủy quyền trong giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm vụ án dân sự. Chúng tôi tin tưởng và cam kết sẽ mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng.

Luật sư PSSLAWYERS tham gia tố tụng tại Tòa án trong các vụ án, vụ việc dân sự sau:

  • Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản
  • Tranh chấp về hợp đồng dân sự
  • Tranh chấp về thừa kế tài sản
  • Hợp đồng thuê nhà ở
  • Tranh chấp về quyền nuôi con, cấp dưỡng khi nuôi con
  • Tranh chấp về phân chia tài sản khi ly hôn
  • Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trong hợp đồng
  • Tranh chấp về các vấn đề vốn, tài sản, quản lý trong doanh nghiệp
  • Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.