ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC HÀNH LANG KINH TẾ ĐẾN NĂM 2030

Ngày 25/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 138/NQ/CP về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, việc định hướng phát triển các hành lang kinh tế ưu tiên đến năm 2030 như sau:
Thứ nhất, uu tiên hình thành và phát triển hành lang kinh tế Bắc – Nam trên cơ sở các trục giao thông Bắc – Nam.
Đây là hành lang kinh tế có vai trò đặc biệt quan trọng, Hành lang này kết nối phần lớn các vùng động lực, các đô thị lớn, trung tâm kinh tế quan trọng, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, tạo tác động lan tỏa thúc đẩy sự phát triển của dải ven biển miền trung và khu vực miền núi phía Tây đất nước. Đồng thời góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng.
Hình thành liên kết giữa trung tâm các vùng để tạo mối quan hệ kinh tế liên vùng trên trục hành lang. Mở rộng phát triển đô thị và hệ thống khu, cụm công nghiệp, trung tâm dịch vụ, du lịch gắn với các đô thị trung tâm tỉnh và vùng.
Xây dựng phương án, bố trí không gian phát triển các đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics, cảng biển, …
Thứ hai, phát triển hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, là trục kết nối chủ đạo của vùng động lực phía Bắc và kết nối vùng Trung du và miền núi phía Bắc với các trung tâm kinh tế, cảng biển lớn của cả nước…
Thứ ba, phát triển hành lang kinh tế Mộc Bài – TPHCM – Vũng Tàu gắn với hành lang kinh tế xuyên Á, là cửa ngõ ra biển của khu vực Đông Nam Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ, ĐBSCL và Tây Nguyên.

Tác giả: Flame